Donderdagavond 13 april 2023 was er de jaarvergadering 2023.
Er waren ongeveer 50 leden en dat was wel erg weinig. Bertina Hubertsen was deze avond de notulist.

De Christiaan Drent van de Blue Water App kwam e.e.a. uitleggen m.b.t. vertragingen in het systeem o.a. de stroomvoorziening en beloofde dat er snel een oplossing zou zijn. Hij werd bedankt met een Spakenburgs Hart.

Kors van Barneveld deed verslag van de kascontrolecommissie. Hij wordt het komende jaar vervangen door Evert Hopman.

Ook werd bekend gemaakt dat Monique de Graaf werd toegevoegd aan het havenmeestersteam.

Rut van de Geest en Anton Huijgen werden door de voorzitter bedankt voor hun bestuurswerk in het verleden als resp. voorzitter/penningmeester en secretaris. De beide heren kregen attentie met een bon.

De verenigingspluim werd uitgereikt aan de clubbeheerders Evert Heuveling en Marcel de Graaf

De gouden speld was voor Jan Keulen voor zijn 25 jarig lidmaatschap.

Verder waren er nog een aantal sprekers/vragenstellers.

Na afloop was er nog een hapje en een drankje.